Elit

Miért költ a kormány többet a házi elitképzőre, mint a teljes állami felsőoktatásra?

Csatlakozzunk április 11-én, csütörtökön reggel 8:20-kor a felsőoktatásban dolgozókhoz: követeljük, hogy rendezzék a felsőoktatás nyomorúságos helyzetét!

Miközben az állami pénzeken, súlyos adóforintjainkból óriásira hizlalt Matthias Corvinus Collegium közel 800 milliárd forintnyi közvagyont – adóforintot, állami részvénycsomagot, ingatlanokat egyaránt – szívott fel alig pár év leforgása alatt, addig a felsőoktatásra az elmúlt három év alatt nem költöttek annyit, mint amennyit a NER kedvenc elitképzőjére. A KSH adatai szerint a felsőoktatási költségvetési intézmények 2022-ben mindössze 122 milliárdból gazdálkodtak, de a „modellváltási” hullám előtt sem volt nagyobb a költségvetésük, mint az alig párezer szerencsést – no és a baráti vállalkozó kört – pesztráló elitképző MCC-jé: 2021-ben 376, 2020-ban 393 milliárdból képeztük a diplomásainkat Magyarországon.

Az, hogy az ország valamennyi felsőoktatási intézményére kevesebbet költ a kormány, mint a saját kivételezettjeire, egyáltalán nem meglepő módon

soha nem látott válságot idézett elő a felsőoktatásban.

Felfoghatatlan, hogy az uniós csatlakozást követő gazdasági fellendülés után hogyan rongyolódhatott le ennyire a teljes állami oktatás – és benne a felsőoktatás is.

A felsőoktatásban a bérek teljesen elinflálódtak: példátlanul méltatlan körülmények között dolgoznak ma a felsőoktatásban dolgozó oktatók, a kutatás-oktatást támogató kollégák szinte csak szimbolikus összegeket vihetnek haza a munkájukért.

A felsőoktatásban dolgozó tízezrek megalázott helyzetét egy olyan kormány idézi elő, aki saját mellét veregetve ünnepli a külföldi eredményeikért kitüntetett magyar Nobel-díjasokat, magáénak követelve a dicsőséget, holott már az önmagában nemzeti tragédia, hogy az elmúlt néhány évtizedben hány tehetséges kutató, oktató hagyta el a reménytelen helyzetben lévő magyar felsőoktatást, vagy akár az országot – ahol viszont a jelek szerint bőven jut saját elitnevelésre.

Itt az ideje, hogy kiálljunk a felsőoktatásban dolgozókért!

Konzultálni jöttünk! – adjuk át a követeléseket

Még márciusban postázták azt a levelet, amelyben háromezer(!) ELTE-s, BME-s és a Zeneakadémián dolgozó kollégájuk nevében kértek tárgyalási időpontot a felsőoktatásért felelős államtitkártól, Hankó Balázstól. A nyílt levélben (amelyet alább olvashatsz) egyebek mellett a következő követeléseket fogalmazták meg:

  • a munkáltatói döntésen alapuló illetmény (2021-22-től bevezetett „15+15%”) beépítését az alapbérbe,
  • az így létrejövő garantált alapbérek legalább 50%-os azonnali emelését minden munkakörben és beosztásban; az oktatói-kutatói és a közalkalmazotti bértáblák felülvizsgálatát,
  • a nemzetgazdasági átlagnak megfelelő garantált tanársegédi minimumbér bevezetését és bértáblában való rögzítését; a további oktató kollégák, illetve a kutatást-oktatást támogató kollégák bérezésének ehhez igazítását,
  • az inflációkövető garantált éves emelést,
  • a doktori ösztöndíjak azonnali 100%-os emelését és hosszútávú értékállóságának biztosítását a garantált bérminimumhoz való igazítással.

A levélre semmilyen válasz nem érkezett.

Ezért a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete személyesen kívánja átadni a levelet április 11-én, csütörtökön reggel 8:20-kor a Kulturális és Innovációs Minisztérium bejárata előtt! (1054 Budapest, Szemere utca 6.)

Csatlakozzunk a felsőoktatási dolgozókhoz! Legyünk szolidárisak a nélkülöző kollégákkal!

A Facebook-eseményt az erre a linkre kattintva megnyíló oldalon találod.

Te még nem iratkoztál fel a szavon.hu hírlevelére?! Lehetetlen elérni téged a közösségi médiában. Ha nem iratkozol fel, sajnos biztos lemaradsz:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

dr. Hankó Balázs

innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár

1054 Budapest, Szemere utca 6.

Tárgy: Egyeztetés az állami felsőoktatási intézményekben dolgozók bérhelyzetéről a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének érintett intézménybeli delegáltjaival

Tisztelt Államtitkár Úr!

Mi, három állami fenntartású egyetem (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) intézményi szakszervezeti elnökeiként egyeztetési időpontot kérünk Öntől az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben dolgozó kollégáink bérhelyzetének ügyében. Az alább részletezett követeléseinket ez idáig az ELTE-n 1471, a BME-n 1020, az LFZE-n 254, összesen tehát 2745 dolgozó támogatta aláírásával.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a közoktatási szektorban zajló bérrendezéssel egy időben a fenntartó továbbra sem biztosítja az elvárt magas színvonalú oktatáshoz és kutatáshoz és a tisztességes bérezéshez szükséges forrásokat, hogy a mára teljesen elértéktelenedett és méltatlanul alacsony garantált béreket és hallgatói juttatásokat növelni lehessen. Elfogadhatatlannak tartjuk azt a gyakorlatot is, hogy a fenntartó úgy kötelezze az intézményeket béremelésre, hogy ehhez nem biztosít megfelelő forrást.

Az elmúlt évek inflációja a 2021-ben és 2022-ben bevezetett „2×15%-os” illetménykiegészítést, valamint az eseti jellegű intézményi kompenzációt (pl. az ELTE-n bevezetett „intézményi minimálbért”) teljesen felemésztette.

A nyílt leveleket aláíró egyetemi dolgozók és doktoranduszok nevében követeljük, hogy a közoktatási intézményekhez hasonlóan az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben is történjen meg végre a bérek felzárkóztatása. 

Elengedhetetlen:

●      a munkáltatói döntésen alapuló illetmény (2021-22-től bevezetett „15+15%”) beépítése az alapbérbe,

●      az így létrejövő garantált alapbérek legalább 50%-os azonnali emelése minden munkakörben és beosztásban; az oktatói-kutatói és a közalkalmazotti bértáblák felülvizsgálata,

●      a nemzetgazdasági átlagnak megfelelő garantált tanársegédi minimumbér bevezetése és bértáblában való rögzítése; a további oktató kollégák, illetve a kutatást-oktatást támogató kollégák bérezésének ehhez igazítása,

●      az inflációkövető garantált éves emelés.

●      a doktori ösztöndíjak azonnali 100%-os emelése és hosszútávú értékállóságának biztosítása a garantált bérminimumhoz való igazítással.

E célokért a rendelkezésünkre álló összes eszközzel küzdeni fogunk!

Magyarország elemi érdeke, hogy minden állami fenntartású felsőoktatási intézményben

●      szűnjön meg a méltatlan bérhelyzet miatt már megindult munkaerő-elvándorlás,

●      az oktatói, valamint az oktatást-kutatást támogató munka méltó ellentételezéssel folyjon, és hogy

●      a tudományos pálya újra vonzóvá váljon, hogy fiatal oktatóink számára is tervezhetővé váljon a jövő.

E sürgős és elengedhetetlen változások egyik kulcsa a 2018 óta nem módosított képzési normatívák (ún. költségkeret, amely az állami egyetemek gazdálkodásának alapja) azonnali, 50%-os emelése.

Ezeknek a kérdéseknek a megtárgyalása és a három egyetemen összegyűlt aláírások átadása céljából személyes egyeztetést kezdeményezünk Önnel, amelyre a munkavállalók képviseletében egyetemenként három főt delegálunk. Kérjük, hogy levelünk kézhezvételét követően lehetőség szerint nyolc munkanapon belül tegyen javaslatot az első egyeztetés időpontjára! A jelenlegi súlyos helyzet tarthatatlanságára való tekintettel azt kérjük, hogy ez az egyeztetés még április első felében megtörténhessen.

Felsőoktatás nélkül nincs tudomány, nincs közoktatás,

oktatás nélkül pedig nincs működő ország!

Budapest, 2024. március 19.

……………………………………………..                    …………………………………………..

Pálfia Zsolt                                                     Szieberth Dénes

FDSZ-ELTE elnök                                          FDSZ-BME elnök

                        ……………………………………..

             Tóth Balázs

                        MZTSZ-LFZE elnök