Konzervatív gyökerek

Teljes a káosz a pedagógusképzésben: senki sem tudja, mire készül a kormány

Most a pedagógusképzés szétbombázására ideológiai átalakítására készülhet a kormány.

Az, hogy a pedagógusképzéssel problémák vannak, nem új hír: nagyjából mindenki, aki részt vett a közoktatás megújításáért folytatott mozgalmakban tisztában van ezzel. Azaz a közoktatás reformja mellett a pedagógusképzés reformja is elengedhetetlen. Persze, nem lenne szabad itt elfeledkezni arról sem, hogy a pedagógusok képzése felsőoktatási tevékenység, és amíg az állami felsőoktatásban dolgozók béremelésével kapcsolatban annyi tud lenni a kormány tanácsa, hogy pénz legyen abból, hogy az oktatók adják el a diákok műveit, illetve esetleg furulyázzanak köztéren, addig igazán komolyan vehető reformról nem nagyon lehet beszélni.

A pedagógusok képzése viszont kiemelt feladattá válhatott a kormányon belül, valószínűleg nem teljesen függetlenül az elmúlt évek tiltakozási hullámaitól. Felelős kormányzati és kormányközeli szereplők egymás után tettek olyan kijelentéseket, amik szerint az oktatásnak pártideológiai céloknak kell alárendelődniük (lásd Orbán Balázs konzervatív oktatási gyökerekkel kapcsolatos eszmefuttatását), vagy hogy a közoktatás egyes – hagyományosan egyébként teljesen elfogadottan közoktatáshoz sorolt – feladatok ellátására nem alkalmas, mert az „sokba kerül az adófizetőnek” (lásd az ezermilliárdnyi közpénzt égető MCC álláspontját a gyógypedagógiáról).

És közben suttyomban gyökeresen átalakítják a pedagógusok képzését.

Mindezt úgy, hogy ma Magyarországon nem akad senki, aki el tudná mondani, kik dolgozták ki az új struktúrát, vagy hogy egyáltalán kik vesznek részt ebben a munkában. A magyar kormány úgy alakítja át ezeket a közpénzből működő rendszereket, hogy senkinek nem hajlandó beszámolni arról, mit csinál, mik a tervei. A magyar kormány nem kormányként működik, hanem – ahogy egyébként régóta – egy zártkörű részvénytársaságként költi a pénzünket teljes titokban arra, amire éppen akarja.

Csak pletykákból és szóbeszédből, illetve a Magyar Közlönyben megjelent egyes jogszabályokból lehet arra következtetni, hogy mi történik. Tudjuk azt, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mostantól alaptevékenységként vesz majd részt a pedagógusok képzésében és továbbképzésében, tudjuk, Orbán Balázs nyilatkozatából, hogy a kormány szerint a pedagógusnak a katona és a rendőr mellett logikusan ott a helye, az NKE-n.

Tudjuk, hogy az NKE-n induló programokra kiemelten sok pénz jut, sokan 100 milliárdról beszélnek. Ahogy azt is, hogy – más felsőoktatási intézményekkel szemben – nekik

nem kell követniük a tanárképzésre vonatkozó jogszabályokat,

nem kell akkreditáltatniuk a képzéseiket – ezt az új, csak erre a célra megírt jogszabály lehetővé teszi számukra. Indíthatnak szakokat, amiket az oktatási hivatal automatikusan nyilvántartásba vesz – három évük van rá, hogy az akkreditációs bizottságtól beszerezzék a szakvéleményt. Kapnak gyakorlóiskolai hálózatot is, az állam bérházakat sajátít ki nekik, a tanárképzéseikben pedig lehet majd oktatni tudományos fokozat nélkül.

Mindezt már ősszel elindítják, nem szabad késlekedni. Hogy miért nem költik ezt a pénzt az országban működő pedagógusképző intézményekre, miért lesz szükség egy kormányzati pedagógusképzésre, arra nincs válasz.

Mindeközben egy másik pedagógusképzési modell is bevezetődik az országban: állítólag már szeptembertől indul az egri, a nyíregyházi és a debreceni egyetemen. Ennek a képzésnek a kimeneti követelményeit a mérhetetlen szakmai tudásáról híres Belügyminisztérium fogja meghatározni, az illető intézmény nem szólhat bele. Pintér Sándor valószínűleg a mennybe megy, miközben ezek a képzések valami olyasmit nyújtanak majd a diákoknak, amit csak a belügy tud tartalmilag nyújtani.

Nagy kár, hogy az ezekben a pilotprojektben részt vevő intézményekbe felvételt nyert diákok valószínűleg nem egy kísérleti belügyi-ideológiai pedagógusképzésre jelentkeztek. Hát pech, Magyarországon vagyunk, így jártak.

Bizarr, de senkinek, sem az érintett intézményeknek, sem a tudományegyetemeknek nem lesz közük ahhoz, mit oktatnak ebben a modellben. Csak a belügynek.

Mindeközben egyetlen szakmai szervezetet nem vontak be ebbe a munkába.

Semmilyen társadalmi egyeztetés nem történt.

A Civil Közoktatási Platform és az Oktatói Hálózat az alábbi közleményt adta ki az ügyben:

NEM KÉRÜNK A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI TANÁRKÉPZÉSBŐL!

2024-05-23

Ez év tavaszán közleményben adta hírül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hogy tanárképző kart hoz létre, amelynek keretében felmenő rendszerben 15 féle óvodapedagógus, tanító és tanárszakos képzést kívánnak elindítani 1300 hallgató számára, igen jelentős anyagi források felhasználásával. A képzési kínálatban kitüntetett helyen szerepelnek majd a nemzeti identitás kialakításában fontos szerepet játszó tanári szakok (magyar nyelv és irodalom, történelem), továbbá bizonyos bölcsészképzések is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vonatkozó törvény 2024. május 10-i módosítása szerint az új képzések eltérhetnek a tanárképzésre vonatkozó képzési és kimeneti követelményektől és működésük első három évében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jóváhagyására, sőt még tantervre sem lesz szükségük. A kormányzat a tanártovábbképzés rendszerét is erőteljesen centralizálni kívánja, és a kidolgozásért és lebonyolításért felelős szervezési egységet is az NKE-n alakítják ki.

Az eredetileg honvédelmi, rendvédelmi, közigazgatási, katasztrófavédelmi, hírszerzői stb. feladatok ellátására felkészítő, kivételezett státuszt és állami támogatást élvező Nemzeti Közszolgálati Egyetem jellegénél fogva nem tud jelentős pedagógiai, neveléstudományi múltat, kutatási teljesítményeket és tanárképzési tapasztalatokat felmutatni. Felvetődik a kérdés, hogy mi indokolja a pedagógusképzés ilyen radikális, a szakmai és társadalmi nyilvánosság teljes mellőzésével előkészített, méregdrága átalakítását és súlypontjának áthelyezését az NKE-re, miközben Budapesten az ELTE három karán, a pécsi és szegedi tudományegyetemeken, illetve több alapítványi és egyházi felsőoktatási intézményben régóta folyik pedagógusképzés.

A tanárképzéssel valóban sok a probléma, és a korábbi, elsietett, előkészítetlen reformok nem javítottak a helyzeten. De élünk a gyanúperrel, hogy az átalakítást elsősorban nem az oktatás színvonalának emelése, hanem a kormányzat kulturális hegemóniára törekvése motiválja.

Ismerve az illiberális állam kiépítésének hivatalos doktrínáját és gyakorlatát, joggal feltételezhető, hogy a Közszolgálati Egyetem égisze alatt a semmiből, máról holnapra kiépítendő új pedagógusképzések beindítása mögött egy összetett politikai-ideológiai-gazdasági stratégia húzódik meg.

Egyfelől a közelmúlt oktatásügyi tiltakozásaira reagálva a kormány a tanárképzés és -továbbképzés központosításával és a „hivatásrendi” keretek megerősítésével keresi annak módját, hogy fokozza a pedagógusok feletti kontrollt, illetve a jövőben politikailag és ideológiailag is maga iránt lojális pedagógusokat neveljen ki. A közoktatásban most zajló, felülről vezényelt, autoriter szellemiségű „konzervatív pedagógiai fordulat”, illetve annak ideológiai előkészítése is ebbe az irányba mutat.

Másfelől feltételezhető, hogy az új tanárképző kar és tanártovábbképzési rendszer megvalósításához – ahogy korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának felépítéséhez – uniós forrásokat kívánnak felhasználni, aminek következtében a többi intézményben zajló pedagógusképzés fejlesztésére változatlanul nem, vagy csak alig fordítanak majd forrásokat. Ezzel tovább folytatódhat a tanárképzésben hagyományosan kiemelt szerepet játszó tudományegyetemek kivéreztetése.

Az Oktatói Hálózat és a Civil Közoktatási Platform fontosnak tartja a tanárképzés korszerűsítésének ügyét, de tiltakozik minden olyan átalakítási kísérlet ellen, amelyet nyilvános szakmai párbeszéd nélkül és a nemzetközileg elfogadott minőségbiztosítási rendszert megkerülve vezetnek be. A párhuzamos intézmények létrehozása a meglévő képzőhelyek és pedagógiai műhelyek elsorvasztásához vezet. Az átalakítások valódi célja a pedagógusok megrendszabályozása, ideológiai ellenőrzése és új, „megbízható” tanárgenerációk kinevelése.

Nem jutunk el hozzád – mert nincsenek millióink a FB-posztokra. Ezért iratkozz fel a hírlevelünkre, most, itt: